تبلیغات
بوی جوی مولیان

بوی جوی مولیان
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله :
انّى تارك فیكم الثقلین
كتاب اللّه و عترتى اءهل بیتى
فانّهما لن یفترقا حتى یردا علىّ الحوض
الحمدللّه و سبحانك اللّهمّ صلّ على محمّد و آله
مظاهر جمالك وجلالك
و خزائن اءسرار كتابك الذى تجلّى فیه الاحدیّة بجمیع اءسمائك حتى المستاءثر منها
الذى لا یعلمه غیرك
و اللعن على ظالمیهم اءصل الشجرة الخبیثه .

و بعد اینجانب مناسب مى دانم كه شمّه اى كوتاه و قاصر در باب ثقلین تذكر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى كه قلم مثل منى عاجز است از جسارت در مرتبه اى كه عرفان آن بر تمام دائره وجود از ملك تا ملكوت اعلى و از آنجا تا لاهوت و آنچه در فهم من و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است . و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بودن از حقایق مقام والاى ثقل اكبر و ثقل كبیر كه از هر چیز اكبر است جز ثقل اكبر كه اكبر مطلق است و نه از آن چه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر كه شمارش آن براى مثل منى میسّر نیست با قصور اطّلاع و وقت محدود، بلكه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیار كوتاه از آن چه بر این دو ثقل گذشته است بنمایم ...

وصیت نامه سیاسى الهى حضرت امام خمینى

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله :
انّى تارك فیكم الثقلین
كتاب اللّه و عترتى اءهل بیتى
فانّهما لن یفترقا حتى یردا علىّ الحوض
الحمدللّه و سبحانك اللّهمّ صلّ على محمّد و آله
مظاهر جمالك وجلالك
و خزائن اءسرار كتابك الذى تجلّى فیه الاحدیّة بجمیع اءسمائك حتى المستاءثر منها
الذى لا یعلمه غیرك
و اللعن على ظالمیهم اءصل الشجرة الخبیثه .

و بعد اینجانب مناسب مى دانم كه شمّه اى كوتاه و قاصر در باب ثقلین تذكر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى كه قلم مثل منى عاجز است از جسارت در مرتبه اى كه عرفان آن بر تمام دائره وجود از ملك تا ملكوت اعلى و از آنجا تا لاهوت و آنچه در فهم من و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است . و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بودن از حقایق مقام والاى ثقل اكبر و ثقل كبیر كه از هر چیز اكبر است جز ثقل اكبر كه اكبر مطلق است و نه از آن چه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر كه شمارش آن براى مثل منى میسّر نیست با قصور اطّلاع و وقت محدود، بلكه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیار كوتاه از آن چه بر این دو ثقل گذشته است بنمایم .
شاید جمله ((لن یفترقا حتّى یردا عَلَىَّ الحوض )) اشاره باشد بر اینكه بعد از وجود مقدّس ‍ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله وسلّم هرچه بر یكى از این دو گذشته است بر دیگرى گذشته است و مهجوریت هریك مهجوریت دیگرى است تا آنگاه كه این دو مهجور بر رسول خدا در حوض وارد شوند. و آیا این حوض مقام اتّصال كثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریااست یا چیز دیگر كه به عقل و عرفان بشر راهى ندارد! و باید گفت آن ستمى كه از طاغوتیان بر این دو ودیعه رسول اكرم صلّى اللّه علیه و آله گذشته بر امّت مسلمان بلكه بر بشریت گذشته است كه قلم از آن عاجز است .
و ذكر این نكته لازم است كه حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمین است و كتب اهل سنت از صحاح ششگانه تا كتب دیگر آنان با الفاظ مختلفه و موارد مكرّره از پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله به طور متواتر نقل شده است و این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف و باید همه مسلمانان كه حجّت بر آنان تمام است جوابگوى آن باشند و اگر عذرى براى جاهلان بى خبر باشد براى علماى مذاهب نیست .
اكنون ببینیم چه گذشته است بر كتاب خدا این ودیعه الهى و ماترك پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آله وسلّم .
مسائل اسف انگیزى كه باید براى آن خون گریه كرد، پس از شهادت حضرت على علیه السّلام شروع شد.
خودخواهان و طاغوتیان با قرآن و عترت چه كردند
خود خواهان و طاغوتیان قرآن كریم را وسیله اى كردند براى حكومتهاى ضد قرآنى و مفسّران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را كه سراسر قرآن را از پیامبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله دریافت كرده بودند و نداى ((انّى تارك فیكم الثقلان )) در گوششان بود با بهانه هاى مختلف و توطئه هاى از پیش تهیه شده آنان را عقب زده و با قرآن ، در حقیقت قرآن را كه براى بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانى مادّى و معنوى بود و است از صحنه خارج كردند و بر حكومت عدل الهى كه یكى از آرمانهاى این كتاب مقدّس بوده و هست خط بطلان كشیدند و انحراف از دین خدا و كتاب و سنت الهى را پایه گذارى كردند تا كار به جایى رسید كه قلم از شرح آن شرمسار است .
و هرچه این بنیان كج به جلو آمد كجى ها و انحرافها افزون شد تا آنجا كه قرآن كریم را كه براى رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلكه عائله بشرى از مقام شامخ احدیت به كشف تامّ محمدى (ص ) تنزل كرد كه بشریت را به آنچه باید برسند، برساند و این ولیده علّم الاسماء را از شرّ شیاطین و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حكومت را به دست اولیاءاللّه ، معصومین علیهم صلوات الاوّلین والا خرین بسپارد تا آنان به هركه صلاح بشریت است بسپارند، چنان از صحنه خارج نمودند كه گویى نقشى براى هدایت ندارد و كار به جایى رسید كه نقش قرآن به دست حكومتهاى جائر و آخوندهاى خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله اى براى اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالى شد و مع الا سف به دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل ، قرآن این كتاب سرنوشت ساز، نقشى جز در گورستانها و مجالس مُردگان نداشت و ندارد و آن كه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و كتاب زندگى آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به كلى از صحنه خارج شد، كه دیدیم اگر كسى دم از حكومت اسلامى برمى آورد و از سیاست كه نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار صلّى اللّه علیه و آله و قرآن و سنت مشحون آن است سخن مى گفت گویى بزرگترین معصیت را مرتكب شده و كلمه آخوند سیاسى موازن با آخوند بى دین شده بود و اكنون نیز هست .
قرآن علیه قرآن
و اخیرا قدرتهاى شیطانى بزرگ به وسیله حكومتهاى منحرف خارج از تعلیمات اسلامى كه خود را به دروغ به اسلام بسته اند براى محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانى ابرقدرتها قرآن را با خط زیبا طبع مى كنند و به اطراف مى فرستند و با این حیله شیطانى قرآن را از صحنه خارج مى كنند. ما همه دیدیم قرآنى را كه محمدرضا خان پهلوى طبع كرد و عده اى را اغفال كرد و بعض آخوندهاى بى خبر از مقاصد اسلامى هم مداح او بودند و مى بینیم كه ملك فهد هرسال مقدار زیادى از ثروتهاى بى پایان مردم را صرف طبع قرآن كریم و محّال تبلیغات مذهب ضد قرآنى مى كند و وهابیت این مذهب سراپا بى اساس و خرافاتى را ترویج مى كند و مردم و ملتهاى غافل را سوق به سوى ابرقدرتها مى دهد و از اسلام عزیز و قرآن كریم براى هدم اسلام و قرآن بهره بردارى مى كند.
افتخارات ملت ما
ما مفتخریم و ملت عزیز سرتا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است كه پیرو مذهبى است كه مى خواهد حقایق قرآنى كه سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلكه بشریت دم مى زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودى كه بر پاى و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوى فنا و نیستى و بردگى و بندگى طاغوتیان مى كشاند، نجات دهد. و ما مفتخریم كه پیرو مذهبى هستیم كه رسول خدا مؤ سس آن به امر خداوند تعالى بوده و امیرالمؤ منین على بن ابیطالب این بنده رها شده از تمام قیود، ماءمور رها كردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است .
ما مفتخریم كه كتاب نهج البلاغه كه بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگى مادى و معنوى و بالاترین كتاب رهایى بخش بشر است و دستورات معنوى و حكومتى آن بالاترین راه نجات است ، از امام معصوم ما است .
ما مفتخریم كه ائمه معصومین از على بن ابیطالب گرفته تا منجى بشر حضرت مهدى صاحب زمان علیهم آلاف التحیات والسلام كه به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است ائمه ما هستند.
ما مفتخریم كه ادعیه حیات بخش كه او را قرآن صاعد مى خوانند از ائمه معصومین ما است . ما به مناجات شعبانیّه امامان و دعاى عرفات حسین بن على علیهماالسّلام و صحیفه سجادیه این زبور آل محمد و صحیفه فاطمیّه كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضیّه است از ما است .
ما مفتخریم كه باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و كسى جز خداى تعالى و رسول صلى اللّه علیه و آله و ائمّه معصومین علیهم السلام ، مقام او را درك نكرده و نتوانند درك كرد، از ما است .
و ما مفتخریم كه مذهب ما جعفرى است كه فقه ما كه دریاى بى پایان است یكى از آثار اوست و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم صلوات اللّه و متعهد به پیروى آنانیم .
ما مفتخریم كه ائمه معصومین ما صلوات اللّه و سلامه علیهم در راه تعالى دین اسلام و در راه پیاده كردن قرآن كریم كه تشكیل حكومت عدل یكى از ابعاد آن است در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازى حكومتهاى جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند. و ما امروز مفتخریم كه مى خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده كنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا مى كنند.
ما مفتخریم كه بانوان و زنان پیر و جوان و خُرد و كلان در صحنه هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن كریم فعالیت دارند. و آنان كه توان جنگ دارند در آموزش نظامى كه براى دفاع از اسلام و كشور اسلامى از واجبات مهم است شركت و از محرومیتهایى كه توطئه دشمنان و نا آشنایى دوستان از احكام اسلام و قرآن بر آنها بلكه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى كه دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بى اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند خارج نموده اند. و آنان كه توان جنگ ندارند در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندى كه دل ملّت را از شوق و شعف به لرزه در مى آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب مى لرزاند اشتغال دارند. و ما مكرر دیدیم كه زنان بزرگوارى زینب گونه علیها سلام اللّه فریاد مى زنند كه فرزندان خود را از دست داده و در راه خداى تعالى و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر و مى دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنات نعیم است چه رسد به متاع ناچیز دنیا، و ملت ما بلكه ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان مفتخرند به اینكه دشمنان آنان كه دشمنان خداى بزرگ و قرآن كریم و اسلام عزیزند درندگانى هستند كه از هیچ جنایت و خیانتى براى مقاصد شوم جنایتكارانه خود دست نمى كشند و براى رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمى شناسند و در راءس آنان آمریكا این تروریست بالذّات دولتى است كه سرتاسر جهان را به آتش كشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانى است كه براى رسیدن به مطامع خود جنایاتى مرتكب مى شود كه قلم ها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ ، آنان را به هر جنایتى مى كشاند. و ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان مفتخرند كه دشمنان آنها حسین اردنى این جنایت پیشه دوره گرد، و حسن و حسنى مبارك هم آخور با اسرائیل جنایتكارند و در راه خدمت به آمریكا و اسرائیل از هیچ خیانتى به ملتهاى خود روى گردان نیستند. و ما مفتخریم كه دشمن ما صدام عفلقى است كه دوست و دشمن او را به جنایت كارى و نقض ‍ حقوق بین المللى و حقوق بشر مى شناسند و همه مى دانند كه خیانتكارى او به ملت مظلوم عراق و شیخ ‌نشینان خلیج ، كمتر از خیانت به ملت ایران نباشد و ما و ملتهاى مظلوم دنیا مفتخریم كه رسانه هاى گروهى و دستگاههاى تبلیغات جهانى ، ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت و خیانتى كه ابرقدرتهاى جنایتكار دستور مى دهند متهم مى كنند.
كدام افتخار بالاتر و والاتر از اینكه آمریكا با همه ادّعاهایش و همه ساز و برگهاى جنگى اش و آن همه دولتهاى سرسپرده اش و به دست داشتن ثروتهاى بى پایان ملتهاى مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه هاى گروهى در مقابل ملت غیور ایران و كشور حضرت بقیة اللّه ارواحنا لمقدمه الفداء آنچنان وامانده و رسوا شده است كه نمى داند به كه متوسل شود و رو به هر كس مى كند جواب رد مى شنود و این نیست جز به مددهاى غیبى حضرت بارى تعالى جلّت عظمته كه ملت ها را به ویژه ملت ایران اسلامى را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهى به نور اسلام هدایت نمود.
توصیه به ملت ها
من اكنون به ملتهاى شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه مى كنم كه از این راه مستقیم الهى كه نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر كافر وابسته است بلكه به صراطى كه خداوند به آنها نصیب فرموده است محكم و استوار و متعهد و پایدار پاى بند بوده و لحظه اى از شكر این نعمت غفلت نكرده و دستهاى ناپاك عمّال ابرقدرتها چه عمّال خارجى و چه عمّال داخلى بدتر از خارجى تزلزلى در نیت پاك و اراده آهنین آنان رخنه نكند و بدانند كه هرچه رسانه هاى گروهى عالم و قدرتهاى شیطانى غرب و شرق اُشتُلُم مى زنند دلیل بر قدرت الهى آنان است و خداوند بزرگ سزاى آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. ((انّه وَلىُّ النِّعَمِ وبِیَدِهِ مَلكوتُ كلّ شى ءٍ)) و با كمال جد و عجز از ملتهاى مسلمان مى خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، نظامى این بزرگ راه نمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانى و نثار عزیزان پیروى كنند. از آن جمله دست از فقه سنّتى كه بیان گر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها است چه احكام اوّلیّه و چه ثانویّه كه هردو مكتب فقه اسلامى است ، ذره اى منحرف نشوند و به وسواس خنّاسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمى انحرافى مقدمه سقوط مذهب و احكام اسلامى و حكومت عدل الهى است و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت كه بیانگر سیاسى نماز است هرگز غفلت نكنند كه این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالى بر جمهورى اسلامى ایران است و از آن جمله مراسم عزادارى ائمه اطهار و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابى عبداللّه الحسین صلوات وافر الهى و انبیاء و ملائكة اللّه وصلحاء برروح بزرگ حماسى او باد هیچگاه غفلت نكنند.
و بدانند آنچه دستور ائمه علیهم السلام براى بزرگداشت این حماسه تاریخى اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است تمام فریاد قهرمانانه ملتها است بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ اِلَى الابد. و مى دانید كه لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنى امیه لعنت اللّه علیهم با آن كه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده اند فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم شكن است . و لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثناى از ائمه حق علیهم سلام اللّه به طور كوبنده فجایع و ستمگریهاى ستمگران هر عصر و مصر یادآورى شود و در این عصر كه عصر مظلومیت جهان اسلام به دست آمریكا و شوروى و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود این خائنین به حرم بزرگ الهى لعنت اللّه و ملائكته و رسله علیهم است به طور كوبنده یادآورى و لعن و نفرین شود. و همه باید بدانیم كه آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسى است كه حافظ ملیّت مسلمین به ویژه شیعیان ائمه اثنى عشر علیهم صلوات اللّه وسلم . ( است )
و آن چه لازم است تذكر دهم آن است كه وصیّت سیاسى الهى این جانب اختصاص به ملت عظیم الشاءن ایران ندارد بلكه توصیه به جمیع ملل اسلامى و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب مى باشد.
از خداوند عزّوجّل عاجزانه خواهانم كه لحظه اى ما و ملت ما را به خود واگذار نكند و از عنایات غیبى خود به این فرزندان اسلام و رزمندگان عزیز لحظه (اى )دریغ نفرماید.
روح اللّه الموسوى الخمینى
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اهمیت انقلاب شكوهمند اسلامى كه دستاورد میلیونها انسان ارزشمند و هزاران شهید جاوید آن و آسیب دیدگان عزیز، این شهیدان زنده است و مورد امید میلیونها مسلمانان و مستضعفان جهان است به قدرى است كه ارزیابى آن از عهده قلم و بیان والاتر و برتر است ، اینجانب روح اللّه موسوى خمینى كه از كرم عظیم خداوند متعال با همه خطایا ماءیوس نیستم و زادراه پرخطرم همان دلبستگى به كرم كریم مطلق است به عنوان یك نفر طلبه حقیر كه همچون دیگر برادران ایمانى امید به این انقلاب و بقاء دستاوردهاى آن و به ثمر رسیدن هرچه بیشتر آن دارم به عنوان وصیّت به نسل حاضر و نسل هاى عزیز آینده مطالبى هرچند تكرارى عرض مى نمایم و از خداوند بخشاینده مى خواهم كه خلوص نیّت در این تذكرات عنایت فرماید.
رمز وقوع انقلاب اسلامى و تحقق پیروزى
1:
ما مى دانیم كه این انقلاب بزرگ كه دست جهان خواران و ستمگران را از ایران بزرگ كوتاه كرد با تاءییدات غیبى الهى پیروز گردید. اگر نبود دست تواناى خداوند امكان نداشت یك جمعیت سى وشش میلیونى با آن تبلیغات ضد اسلامى و ضدروحانى خصوص در این صدسال اخیر و با آن تفرقه افكنیهاى بى حساب قلم داران و زبان مزدان در مطبوعات و سخنرانى ها و مجالس و محافل ضداسلامى و ضد ملى به صورت ملیت و آن همه شعرها و بذله گوییها و آن همه مراكز عیّاشى و فحشاء و قمار و مسكرات و مواد مخدره كه همه و همه براى كشیدن نسل جوان فعّال كه باید در راه پیشرفت و تعالى و ترقى میهن عزیز خود فعّالیّت نمایند به فساد و بى تفاوتى در پیشامدهاى خائنانه كه به دست شاه فاسد و پدر بى فرهنگش و دولتها و مجالس فرمایشى كه از طرف سفارتخانه هاى قدرتمندان بر ملت تحمیل مى شد و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبیرستانها و مراكز آموزشى كه مقدّرات كشور به دست آنان سپرده مى شد با به كار گرفتن معلمان و استادان غرب زده یا شرق زده صددرصد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامى بلكه ملى صحیح با نام ملیت و ملى گرایى گرچه در بین آنان مردانى متعهد و دلسوز بودند لكن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان كار مثبتى نمى توانستند انجام دهند و با این همه و دهها مسائل دیگر از آن جمله به انزوا و عزلت كشیدن روحانیان و با قدرت تبلیغات به انحراف فكرى كشیدن بسیارى از آنان ، ممكن نبود این ملت با این وضعیت یكپارچه قیام كنند و در سرتاسر كشور با ایده واحد و فریاد اللّه اكبر و فداكاریهاى حیرت آور و معجزه آسا تمام قدرتهاى داخل و خارج را كنار زده و خود مقدرات كشور را به دست گیرد. بنابراین شك نباید كرد كه انقلاب اسلامى ایران از همه انقلابها جداست ، هم در پیدایش و هم در كیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام . و تردید نیست كه این یك تحفه الهى و هدیه غیبى بوده كه از جانب خداوند منّان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است .
2:
اسلام و حكومت اسلامى پدیده الهى است كه با به كاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تاءمین مى كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ بر ستمگریها و چپاول گریها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها را به كمال مطلوب خود برساند و مكتبى است كه برخلاف مكتبهاى غیر توحیدى در تمام شئون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشیده است . اینك كه به توفیق و تاءیید خداوند، جمهورى اسلامى با دست تواناى ملت متعهد پایه ریزى شده و آنچه در این حكومت اسلامى مطرح است اسلام و احكام مترقّى آن است ، بر ملت عظیم الشاءن ایران است كه در تحقق محتواى آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسلام در راءس تمام واجبات است ، كه انبیاء عظام از آدم علیه السلام تا خاتم النبیین صلى اللّه علیه و آله وسلم در راه آن كوشش و فداكارى جان فرسا نموده اند و هیچ مانعى آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته و همچنین پس از آنان اصحاب متعهد و ائمّه اسلام علیهم صلوات اللّه با كوششهاى توان فرسا تا حدّ نثار خون خود در حفظ آن كوشیده اند و امروز بر ملّت ایران خصوصا و بر جمیع مسلمانان عموما واجب است این امانت الهى را كه در ایران به طور رسمى اعلام شده و در مدتى كوتاه نتایج عظیمى به بار آورده با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقاء آن و رفع موانع و مشكلات آن كوشش نمایند و امید است كه پرتو نور آن بر تمام كشورهاى اسلامى تابیدن گرفته و تمام دولتها و ملتها با یكدیگر تفاهم در این امر حیاتى نمایند و دست ابرقدرتهاى عالم خوار و جنایتكاران تاریخ را تا ابد از سر مظلومان و ستمدیدگان جهان كوتاه نمایند.
اینجانب كه نفس هاى آخر عمر را مى كشم به حسب وظیفه ، شطرى از آنچه در حفظ و بقاء این ودیعه الهى دخالت دارد و شطرى از موانع و خطرهایى كه آن را تهدید مى كنند براى نسل حاضر و نسل هاى آینده عرض مى كنم و توفیق و تاءیید همگان را از درگاه پروردگار عالمیان خواهانم .
الف :
بى تردید رمز بقاء انقلاب اسلامى همان رمز پیروزى است و رمز پیروزى را ملت مى داند و نسل هاى آینده در تاریخ خواهند خواند كه دو ركن اصلى آن انگیزه الهى و مقصد عالى حكومت اسلامى و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براى همان انگیزه و مقصد.
اینجانب به همه نسل هاى حاضر و آینده وصیّت مى كنم كه اگر بخواهید اسلام و حكومت اللّه برقرار باشد، و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از كشورتان قطع شود این انگیزه الهى را كه خداوند تعالى در قرآن كریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید و در مقابل این انگیزه كه رمز پیروزى و بقاء آن است ، فراموشى هدف و تفرقه و اختلاف است . بى جهت نیست كه بوقهاى تبلیغاتى در سراسر جهان و ولیده هاى بومى آنان تمام توان خود را صرف شایعه ها و دروغ هاى تفرقه افكن نموده اند و میلیاردها دلار براى آن صرف مى كنند. بى انگیزه نیست سفرهاى دائمى مخالفان جمهورى اسلامى به منطقه ومع الا سف در بین آنان از سردمداران و حكومتهاى بعض كشورهاى اسلامى كه جز به منافع شخص خود فكر نمى كنند و چشم و گوش بسته تسلیم آمریكا هستند دیده مى شود و بعض از روحانى نماها نیز به آنان ملحقند. امروز و در آتیه نیز آنچه براى ملت ایران و مسلمانان جهان باید مطرح باشد و اهمیّت آن را در نظر گیرند، خنثى كردن تبلیغات تفرقه افكن خانه برانداز است . توصیه اینجانب به مسلمین و خصوص ایرانیان به ویژه در عصر حاضر آن است كه در مقابل این توطئه ها عكس العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود به هر راه ممكن افزایش ‍ دهند و كفّار و منافقان را ماءیوس نمایند.
توطئه بزرگ قرن
ب :
از توطئه هاى مهمى كه در قرن اخیر، خصوصا در دهه هاى معاصر و به ویژه پس از پیروزى انقلاب آشكارا به چشم مى خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف براى ماءیوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداكار ایران از اسلام است ، گاهى ناشیانه و با صراحت به اینكه احكام اسلام كه هزاروچهارصد سال قبل وضع شده است نمى تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند یا آنكه اسلام یك دین ارتجاعى است و با هر نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمى شود كشورها از تمدن جهانى و مظاهر آن كناره گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهى موذیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفدارى از قداست اسلام كه اسلام و دیگر ادیان الهى سر و كار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایى و دعوت به ترك دنیا و اشتغال به عبادات و اذكار و ادعیه كه انسان را به خداى تعالى نزدیك و از دنیا دور مى كند و حكومت و سیاست و سررشته دارى بر خلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوى است چه اینها تمام براى تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلك انبیاء عظام است و مع الا سف تبلیغ به وجه دوم در بعض از روحانیان و متدیّنان بى خبر از اسلام تاءثیر گذاشته كه حتى دخالت در حكومت و سیاست را به مثابه یك گناه و فسق مى دانستند و شاید بعضى بدانند و این فاجعه بزرگى است كه اسلام مبتلاى به آن بود. گروه اول كه باید گفت از حكومت و قانون و سیاست یا اطلاع ندارند یا غرضمندانه خود را به بى اطلاعى مى زنند زیرا اجراء قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیرى از ستمگرى و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردى و اجتماعى و منع از فساد و فحشاء و انواع كجروى ها و آزادى بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودكفایى و جلوگیرى از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل براى جلوگیرى از فساد و تباهى یك جامعه و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل ، چیزهایى نیست كه با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگى اجتماعى كهنه شود. این دعوى به مثابه آن است كه گفته شود قواعد عقلى و ریاضى در قرن حاضر باید عوض شود و به جاى آن قواعد دیگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت ، عدالت اجتماعى باید جارى شود و از ستمگرى و چپاول و قتل باید جلوگیرى شود، امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده و ادعاى آنكه اسلام با نوآوردها مخالف است همان سان كه محمدرضا پهلوى مخلوع مى گفت كه اینان مى خواهند با چارپایان در این عصر سفر كنند، یك اتهام ابلهانه بیش نیست . زیرا اگر مراد از مظاهر تمدّن و نوآوردها، اختراعات و ابتكارات و صنعتهاى پیشرفته كه در پیشرفت و تمدّن بشر دخالت دارد، هیچگاه اسلام و هیچ مذهب توحیدى با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد بلكه علم و صنعت مورد تاءكید اسلام و قرآن مجید است و اگر مراد از تجدّد و تمدّن به آن معنى است كه بعضى روشنفكران حرفه اى مى گویند كه آزادى در تمام منكرات و فحشاء حتى هم جنس بازى و از این قبیل ، تمام ادیان آسمانى و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند گرچه غرب و شرق زدگان به تقلید كوركورانه آن را ترویج مى كنند. و اما طایفه دوم كه نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حكومت و سیاست جدا مى دانند باید به این نادانان گفت كه قرآن كریم و سنّت رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله آن قدر كه در حكومت و سیاست احكام دارند در سایر چیزها ندارند بلكه بسیار از احكام عبادى اسلام ، عبادى سیاسى است كه غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسلام (ص ) تشكیل حكومت داد مثل سایر حكومتهاى جهان لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعى و خلفاء اول اسلامى حكومتهاى وسیع داشته اند و حكومت على بن ابى طالب علیه السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیع تر و گسترده تر از واضحات تاریخ است و پس از آن به تدریج حكومت به اسم اسلام بوده و اكنون نیز مدّعیان حكومت اسلامى به پیروى از اسلام و رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله بسیارند.
اینجانب در این وصیّت نامه با اشاره مى گذرم ولى امید آن دارم كه نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ ‌نویسان ، مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند. و آنچه گفته شده و مى شود كه انبیاء علیهم السلام به معنویات كار دارند و حكومت و سررشته دارى دنیایى مطرود است و انبیاء و اولیاء و بزرگان از آن احتراز مى كردند و ما نیز باید چنین كنیم ، اشتباه تاءسف آورى است كه نتایج آن به تباهى كشیدن ملتهاى اسلامى و باز كردن راه براى استعمارگران خونخوار است زیرا آنچه مردود است حكومتهاى شیطانى و دیكتاتورى و ستمگرى است كه براى سلطه جویى و انگیزه هاى منحرف و دنیایى كه از آن تحذیر نموده اند جمع آورى ثروت و مال و قدرت طلبى و طاغوت گرایى است و بالاخره دنیایى است كه انسان را از حق تعالى غافل كند. و اما حكومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى همان است كه مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشّاءن اسلام صلى اللّه علیه و آله و اوصیاء بزرگوارش براى آن كوشش مى كردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است ، چنانچه سیاست سالم كه در این حكومتها بوده از امور لازمه است . باید ملت بیدار و هشیار ایران با دید اسلامى این توطئه ها را خنثى نمایند و گویندگان و نویسندگان متعهّد به كمك ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه گر را قطع نمایند.
مقایسه عملكرد انقلاب اسلامى با سایر انقلاب ها
ج :
و از همین قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر شایعه هاى وسیع در سطح كشور و در شهرستانها بیشتر بر اینكه جمهورى اسلامى هم كارى براى مردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداكارى كردند كه از رژیم ظالمانه طاغوت رهایى یابند، گرفتار یك رژیم بدتر شدند، مستكبران مستكبرتر و مستضعفان مستضعف تر شدند زندان ها پر از جوانان كه امید آتیه كشور است مى باشد و شكنجه ها از رژیم سابق بدتر و غیر انسانى تر است ، هر روز عدّه اى را اعدام مى كنند به اسم اسلام ، و اى كاش اسم اسلام روى این جمهورى نمى گذاشتند این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است مردم در رنج و زحمت و گرانى سرسام آور غوطه مى خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمى كمونیستى هدایت مى كنند، اموال مردم مصادره مى شود و آزادى در هرچیز از ملت سلب شده و بسیارى دیگر از این قبیل امور كه با نقشه اجراء مى شود و دلیل آنكه نقشه و توطئه در كار است آنكه هرچند روز یك امر در هر گوشه و كنار و در هر كوى و برزن سر زبان ها مى افتد. در تاكسى ها همین مطلب واحد و در اتوبوسها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت مى شود و یكى كه قدرى كهنه شد یكى دیگر معروف مى شود و مع الا سف بعض روحانیون كه از حیله هاى شیطانى بى خبرند با تماس یكى دو نفر از عوامل توطئه گمان مى كنند مطلب همان است و اساس مسئله آن است كه بسیارى از آنان كه این مسائل را مى شنوند و باور مى كنند اطلاع از وضع دنیا و انقلابهاى جهان و حوادث بعد از انقلاب و گرفتارى هاى عظیم اجتناب ناپذیر آن ندارند. چنانچه اطلاع صحیح از تحولاتى كه همه به سود اسلام است ندارند و چشم بسته و بى خبر امثال این مطالب را شنیده و خود نیز با غفلت یا عمد به آنان پیوسته اند.
اینجانب توصیه مى كنم كه قبل از مطالعه وضعیت كنونى جهان و مقایسه بین انقلاب اسلامى ایران با سایر انقلابات و قبل از آشنایى با وضعیت كشورها و ملتهایى كه در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه مى گذشته است و قبل از توجه به گرفتارى هاى این كشور طاغوت زده از ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا كه در طول چپاولگرى هایشان براى این دولت به ارث گذاشته اند، از وابستگى هاى عظیم خانمان سوز تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراكز عیّاشى و مغازه هاى مسكرات فروشى و ایجاد بى بندوبارى در تمام شئون زندگى و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستان ها و دانشگاه ها و اوضاع سینماها و عشرتكده ها و وضعیت جوان ها و زنها و وضعیت روحانیون و متدیّنین و آزادى خواهان متعهّد و بانوان عفیف ستمدیده و مساجد در زمان طاغوت و رسیدگى به پرونده اعدام شدگان و محكومان به حبس و رسیدگى به زندان ها و كیفیت عملكرد متصدیان و رسیدگى به مال سرمایه داران و زمین خواران بزرگ و محتكران و گران فروشان و رسیدگى به دادگسترى ها و دادگاه هاى انقلاب و مقایسه با وضع سابق دادگسترى و قضات و رسیدگى به حال نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاء دولت و استاندارها و سایر ماءمورین كه در این زمان آمده اند و مقایسه با زمان سابق و رسیدگى به عملكرد دولت و جهاد سازندگى در روستاهاى محروم از همه مواهب حتى آب آشامیدنى و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتارى به جنگ تحمیلى و پیامدهاى آن از قبیل آوارگان میلیونى و خانواده هاى شهدا و آسیب دیدگان در جنگ و آوارگان میلیونى افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادى و توطئه هاى پى در پى آمریكا و وابستگان خارج و داخلش ، اضافه كنید فقدان مُبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضى شرع و هرج و مرج هایى كه از طرف مخالفان اسلام و منحرفان و حتى دوستان نادان در دست اجرا است و ده ها مسائل دیگر. تقاضا این است كه قبل از آشنایى به مسائل به اشكال تراشى و انتقاد كوبنده و فحاشى برنخیزید و به حال این اسلام غریب كه پس از صدها سال ستمگرى قلدرها و جهل توده ها امروز طفلى تازه پا و ولیده اى است محفوف به دشمن هاى خارج و داخل رحم كنید و شما اشكال تراشان به فكر بنشینید كه آیا بهتر نیست به جاى سركوبى به اصلاح و كمك بكوشید و به جاى طرفدارى از منافقان و ستم گران و سرمایه داران و محتكران بى انصاف از خدا بى خبر، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان باشید و به جاى گروه هاى آشوب گر و تروریستهاى مفسد و طرفدارى غیر مستقیم از آنان توجهى به ترورشدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشید.
اینجانب هیچگاه نگفته و نمى گویم كه امروز در این جمهورى به اسلام بزرگ با همه ابعادش ‍ عمل مى شود و اشخاصى از روى جهالت و عقده و بى انضباطى برخلاف مقررات اسلام عمل نمى كنند، لكن عرض مى كنم كه قوّه مقنّنه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا كوشش ‍ در اسلامى كردن این كشور مى كنند و ملت ده ها میلیونى نیز طرفدار و مددكار آنان هستند و اگر این اقلیّت اشكال تراش و كارشكن به كمك بشتابند تحقق این آمال آسان تر و سریع تر خواهد بود و اگر خداى نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونى بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است آمال انسانى اسلامى به خواست خداوند متعال جامعه عمل به طور چشم گیر خواهد پوشید و كجروان و اشكال تراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت كنند.

برترى ملت ایران در عصر حاضر
من با جراءت مدّعى هستم كه ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و كوفه و عراق در عهد امیرالمؤ منین و حسین بن على صلوات اللّه و سلامه علیهما مى باشند. آن حجاز كه در عهد رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمى كردند و با بهانه هایى به جبهه نمى رفتند كه خداوند تعالى در سوره توبه با آیاتى آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است . و آن قدر به ایشان دروغ بستند كه به حسب نقل در منبر به آنان نفرین فرمودند و آن اهل عراق و كوفه كه با امیرالمؤ منین آنقدر بدرفتارى كردند و از اطاعتش سرباز زدند كه شكایات آن حضرت از آنان در كتب نقل و تاریخ معروف است ، و آن مسلمانان عراق و كوفه كه با سیدالشهداء علیه السلام آن شد كه شد و آنان كه در شهادت دست آلوده نكردند یا گریختند از معركه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد. امّا امروز مى بینیم كه ملت ایران از قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاه و بسیج تا قواى مردمى از عشایر و داوطلبان و از قواى در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها با كمال شوق و اشتیاق چه فداكاریها مى كنند و چه حماسه ها مى آفرینند. و مى بینیم كه مردم محترم سراسر كشور چه كمكهاى ارزنده مى كنند. و مى بینیم كه بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره هاى حماسه آفرین و گفتار و كردارى مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبرو مى شوند و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان . در صورتى كه نه در محضر مبارك رسول اكرم صلّى اللّه علیه و آله هستند و نه در محضر امام معصوم صلوات اللّه علیه . و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است . و این رمز موفقیت و پیروزى در ابعاد مختلف است و اسلام باید افتخار كند كه چنین فرزندانى تربیت نموده و ما همه مفتخریم كه در چنین عصرى و در پیشگاه چنین ملتى مى باشیم .
نصیحت به مخالفان نظام
و اینجانب در اینجا یك وصیّت به اشخاصى كه به انگیزه مختلف با جمهورى اسلامى مخالفت مى كنند و به جوانان چه دختران و چه پسرانى كه مورد بهره بردارى منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اند مى نمایم كه بى طرفانه و با فكر آزاد به قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان كه مى خواهند جمهورى اسلامى ساقط شود و كیفیت عمل آنان و رفتارشان با توده هاى محروم و گروه ها و دولتهایى كه از آنان پشتیبانى كرده و مى كنند و گروه ها و اشخاصى كه در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانى مى كنند و اخلاق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر موضعهایشان در پیشامدهاى مختلف را با دقت و بدون هواى نفس بررسى كنید، و مطالعه كنید حالات آنان كه در این جمهورى اسلامى به دست منافقان و منحرفان شهید شدند، و ارزیابى كنید بین آنان و دشمنانشان ، نوارهاى این شهیدان تا حدى در دست و نوارهاى مخالفان شاید در دست شماها باشد. ببینید كدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند.
برادران ! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمى خوانید. ممكن است پس از من بخوانید در آن وقت من نزد شما نیستم كه بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان براى كسب مقام و قدرتى با قلب هاى جوان شما بازى كنم . من براى آنكه شما جوانان شایسته اى هستید علاقه دارم كه جوانى خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهورى اسلامى صرف كنید، تا سعادت هر دوجهان را دریابید. و از خداوند غفور مى خواهم كه شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت كند و از گذشته ما و شما با رحمت واسعه خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را بخواهید، كه او هادى و رحمن است .
و یك وصیّت به ملت شریف ایران و سایر ملتهاى مبتلا به حكومتهاى فاسد و دربند قدرتهاى بزرگ مى كنم .
توصیه به ملت ایران و ملت هاى مسلمان
اما به ملت عزیز ایران توصیه مى كنم كه نعمتى كه با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسدارى نمایید و در راه آن كه نعمتى عظیم الهى و امانت بزرگ خداوندى است كوشش ‍ كنید و از مشكلاتى كه در این صراط مستقیم پیش مى آید نهراسید كه ((اِنْ تَنْصُرُوا اللّه یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ اَقْدامَكُمْ)) و در مشكلات دولت جمهورى اسلامى با جان و دل شریك و در رفع آنها كوشا باشید و دولت و مجلس را از خود بدانید و چون محبوبى گرامى از آن نگهدارى كنید. و به مجلس و دولت و دست اندركاران توصیه مى نمایم كه قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزارى به آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان كه نور چشمان ما و اولیاء نعم همه هستند و جمهورى اسلامى ره آورد آنان و با فداكارى هاى آنان تحقق پیدا كرد و بقاء آن نیز مرهون خدمات آنان است ، فروگزار نكنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حكومت هاى طاغوتى را كه چپاولگرانى بى فرهنگ و زورگویانى تهى مغز بودند و هستند را همیشه محكوم نمایید. البته با اعمال انسانى كه شایسته براى یك حكومت اسلامى است .
و اما به ملتهاى اسلامى توصیه مى كنم كه از حكومت جمهورى اسلامى و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حكومتهاى جائر خود را در صورتى كه به خواست ملتها كه خواست ملت ایران است سرفرود نیاوردند، با تمام قدرت به جاى خود بنشانید كه مایه بدبختى مسلمانان ، حكومتهاى وابسته به شرق و غرب مى باشند و اكیدا توصیه مى كنم كه به بوقهاى تبلیغاتى مخالفان اسلام و جمهورى اسلامى گوش فرا ندهید كه همه كوشش دارند كه اسلام را از صحنه بیرون كنند كه منافع ابرقدرتها تاءمین شود.
توطئه جدائى دانشگاه و حوزه
د:
از نقشه هاى شیطانى قدرتهاى بزرگ استعمار و استثمارگر كه سالهاى طولانى در دست اجرا است و در كشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمدرضا با روشهاى مختلف دنباله گیرى شد، به انزوا كشاندن روحانیت است كه در زمان رضاخان با فشار و سركوبى و خلع لباس و حبس و تبعید و هتك حرمات و اعدام و امثال آن و در زمان محمدرضا با نقشه و روش هاى دیگر كه یكى از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود، كه تبلیغات وسیعى در این زمینه شد و مع الا سف به واسطه بى خبرى هردو قشر از توطئه شیطانى ابرقدرتها نتیجه چشم گیرى گرفته شد. از یك طرف از دبستانها تا دانشگاهها كوشش شد كه معلمان و دبیران و اساتید و رؤ ساى دانشگاهها از بین غرب زدگان یا شرق زدگان و منحرفان از اسلام و سایر ادیان انتخاب و به كار گماشته شوند و متعهدان مؤ من در اقلیّت قرار گیرند كه قشر مؤ ثر را كه در آتیه حكومت را به دست مى گیرند، از كودكى تا نوجوانى و تا جوانى طورى تربیت كنند كه از ادیان مطلقا و اسلام بخصوص و از وابستگان به ادیان خصوصا روحانیون و مبلغان متنفر باشند. و اینان را عمّال انگلیس در آن زمان و طرفدار سرمایه داران و زمین خواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالى در بعد از آن معرّفى مى نمودند. و از طرف دیگر با تبلیغات سوء، روحانیون و مبلغان و متدینان را از دانشگاه و دانشگاهیان ترسانیده و همه را به بى دینى و بى بندوبارى و مخالف با مظاهر اسلام و ادیان متهم مى نمودند. نتیجه آن كه دولتمردان مخالف ادیان و اسلام و روحانیون و متدینان باشند و توده هاى مردم كه علاقه به دین و روحانى دارند مخالف دولت و حكومت و هرچه متعلق به آن است باشند و اختلاف عمیق بین دولت و ملت و دانشگاهى و روحانى راه را براى چپاولگران آنچنان باز كند كه تمام شئون كشور در تحت قدرت آنان و تمام ذخایر ملت در جیب آنان سرازیر شود چنانچه دیدید به سر این ملت مظلوم چه آمد و مى رفت كه چه آید. اكنون كه به خواست خداوند متعال و مجاهدت -ملت از روحانى و دانشگاهى تا بازارى و كارگر و كشاورز و سایر قشرها-بند اسارت را پاره و سدّ قدرت ابرقدرتها را شكستند و كشور را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصیه اینجانب آن است كه نسل حاضر و آینده غفلت نكنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامى پیوند دوستى و تفاهم را محكمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه هاى دشمن غدّار غافل نباشند و به مجرد آنكه فرد یا افرادى را دیدند كه با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افكند او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر تاءثیر نكرد از او روگردان شوند و او را به انزوا كشانند و نگذارند توطئه ریشه دواند كه سرچشمه را به آسانى مى توان گرفت و مخصوصا اگر در اساتید كسى پیدا شد كه مى خواهد انحراف ایجاد كند او را ارشاد و اگر نشد از خود و كلاس خود طرد كنند. و این توصیه بیشتر متوجه روحانیون و محصلین علوم دینى است و توطئه ها در دانشگاهها از عمق ویژه اى برخوردار است و هر قشر محترم كه مغز متفكر جامعه هستند باید مواظب توطئه ها باشند.
بلیّه غرب زدگى و شرق زدگى
ه :
از جمله نقشه ها كه مع الا سف تاءثیر بزرگى در كشورها و كشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادى به جا مانده بیگانه نمودن كشورهاى استعمارزده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است به طورى كه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق ، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگى به یكى از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفى نمودند. و قصه این امر غم انگیز طولانى و ضربه هایى كه از آن خورده و اكنون نیز مى خوریم كشنده و كوبنده است . و غم انگیزتر اینكه آنان ملتهاى ستم دیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگه داشته و كشورهایى مصرفى بار آوردند و به قدرى ما را از پیشرفتهاى خود و قدرتهاى شیطانیشان ترسانیده اند كه جراءت دست زدن به هیچ ابتكارى نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاى خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش ‍ بسته مطیع فرمان هستیم و این پوچى و تهى مغزى مصنوعى موجب شده كه در هیچ امرى به فكر و دانش خود اتكاء نكنیم و كوركورانه از شرق و غرب تقلید نماییم بلكه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتكار اگر داشتیم ، نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده بى فرهنگ ، آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فكر و قدرت بومى ما را سركوب و ماءیوس نموده و مى نمایند و رسوم و آداب اجنبى را هرچند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج كرده و با مداحى و ثناجویى آنها را به خورد ملتها داده و مى دهند. فى المثل اگر در كتاب یا نوشته یا گفتارى چندواژه فرنگى باشد بدون توجه به محتواى آن با اعجاب پذیرفته و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفكر به حساب مى آورند و از گهواره تا قبر به هرچه بنگریم اگر با واژه غربى و شرقى اسم گذارى شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگى محسوب و اگر واژه هاى بومى خودى به كار رود مطرود و كهنه و واپس زده خواهد بود. كودكان ما اگر نام غربى داشته باشند مفتخر و اگر نام خودى دارند


طبقه بندی: امام خمینی (ره)،

[ چهارشنبه 15 خرداد 1387 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ سرجامه ]
درباره وبلاگ

از زمین تا آسمان آه است می دانی چرا؟

یک قیامت گریه در راه است می دانی چرا؟

بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام

بر سر هر نیزه یک ماه است می دانی چرا؟

نویسندگان
موضوعات وب
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

فال انبیاء


كد ماوس